شماره تماس و پشتیبانی تلگرام : ایمیل : @gmail.com

آموزش اچ تی ام ال (جلسه چهاردهم – مقادیر رنگ های HTML)

 

رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز و سبز آبی نمایش داده می شوند.

 


 

مقدار رنگ ها

رنگ های HTML با استفاده از نوشتن یک عدد مبنای ۱۶ از ترکیب مقدار رنگ های قرمز و سبز وآبی معرفی می شود. کمترین مقداری که می توان به یکی از منابع نوری داد صفر است (hex#00)بیشترین مقدار هم ۲۵۵ است (hex#ff)


 

قرمز را خاموش کنید

اگر شما رنگ قرمز را بطور کامل خاموش کنید، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از ترکیب آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


 

قرمز را روشن کنید

با تنظیم کردن پارامتر قرمز به بیشترین مقدارش ، ۶۵۵۳۶ رنگ متفاوت از آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید


 

۱۶ میلیون رنگ متفاوت

ترکیب مقادیر قرمز و سبز آبی از صفر تا ۲۵۵ بیش از ۱۶ میلیون رنگ متفاوت (۲۵۶*۲۵۶*۲۵۶) می دهد. بیشتر نمایشگرهای مدرن قادر به نمایش ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت هستند.اگر شما به جدول رنگ پایین نگاه کنید، شما نتایج مختلف تغییرات رنگ قرمز از صفر تا ۲۵۵ را در حالی که سبز و آبی صفر هستند خواهید دید. برای دیدن لیست کامل ۱۶۳۸۴ رنگ متفاوت که بر پایه قرمز از صفر تا ۲۵۵ هستند بر روی یکی از مقادیر مبنای ۱۶ یا rgb زیر کلیک کنید.

 

Red Light HEX RGB
#۰۰۰۰۰۰ rgb(0,0,0)
#۰۸۰۰۰۰ rgb(8,0,0)
#۱۰۰۰۰۰ rgb(16,0,0)
#۱۸۰۰۰۰ rgb(24,0,0)
#۲۰۰۰۰۰ rgb(32,0,0)
#۲۸۰۰۰۰ rgb(40,0,0)
#۳۰۰۰۰۰ rgb(48,0,0)
#۳۸۰۰۰۰ rgb(56,0,0)
#۴۰۰۰۰۰ rgb(64,0,0)
#۴۸۰۰۰۰ rgb(72,0,0)
#۵۰۰۰۰۰ rgb(80,0,0)
#۵۸۰۰۰۰ rgb(88,0,0)
#۶۰۰۰۰۰ rgb(96,0,0)
#۶۸۰۰۰۰ rgb(104,0,0)
#۷۰۰۰۰۰ rgb(112,0,0)
#۷۸۰۰۰۰ rgb(120,0,0)
#۸۰۰۰۰۰ rgb(128,0,0)
#۸۸۰۰۰۰ rgb(136,0,0)
#۹۰۰۰۰۰ rgb(144,0,0)
#۹۸۰۰۰۰ rgb(152,0,0)
#A00000 rgb(160,0,0)
#A80000 rgb(168,0,0)
#B00000 rgb(176,0,0)
#B80000 rgb(184,0,0)
#C00000 rgb(192,0,0)
#C80000 rgb(200,0,0)
#D00000 rgb(208,0,0)
#D80000 rgb(216,0,0)
#E00000 rgb(224,0,0)
#E80000 rgb(232,0,0)
#F00000 rgb(240,0,0)
#F80000 rgb(248,0,0)
#FF0000 rgb(255,0,0)

 

 

 


 

سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری با استفاده از مقادیر برابر منابع رنگی نمایش داده می شوند.برای آسان تر ساختن آن برای شما برای آنکه رنگ خاکستری را درست انتخاب کنید ما یک جدول از سایه های خاکستری برای شما جمع آوری کرده ایم.

(RGB(0,0,0 #۰۰۰۰۰۰
(RGB(8,8,8 #۰۸۰۸۰۸
(RGB(16,16,16 #۱۰۱۰۱۰
(RGB(24,24,24 #۱۸۱۸۱۸
(RGB(32,32,32 #۲۰۲۰۲۰
(RGB(40,40,40 #۲۸۲۸۲۸
(RGB(48,48,48 #۳۰۳۰۳۰
(RGB(56,56,56 #۳۸۳۸۳۸
(RGB(64,64,64 #۴۰۴۰۴۰
(RGB(72,72,72 #۴۸۴۸۴۸
(RGB(80,80,80 #۵۰۵۰۵۰
(RGB(88,88,88 #۵۸۵۸۵۸
(RGB(96,96,96 #۶۰۶۰۶۰
(RGB(104,104,104 #۶۸۶۸۶۸
(RGB(112,112,112 #۷۰۷۰۷۰
(RGB(120,120,120 #۷۸۷۸۷۸
(RGB(128,128,128 #۸۰۸۰۸۰
(RGB(136,136,136 #۸۸۸۸۸۸
(RGB(144,144,144 #۹۰۹۰۹۰
(RGB(152,152,152 #۹۸۹۸۹۸
(RGB(160,160,160 A0A0A0 #
(RGB(168,168,168 A8A8A8 #
(RGB(176,176,176 B0B0B0 #
(RGB(184,184,184 B8B8B8 #
(RGB(192,192,192 C0C0C0 #
(RGB(200,200,200 C8C8C8 #
(RGB(208,208,208 D0D0D0 #
(RGB(216,216,216 D8D8D8 #
(RGB(224,224,224 E0E0E0 #
(RGB(232,232,232 E8E8E8 #
(RGB(240,240,240 F0F0F0 #
(RGB(248,248,248 F8F8F8 #
(RGB(255,255,255 FFFFFF#

 

 

 

 

راستی! جای شما در گروه تلگرام اسکریپت دونی خالیست! به جمع ما بپیوندید!.

مطالب زیر را هم بررسی کنید

دوره های آموزشی

مشاهده همه دوره ها
عضویت در خبرنامه اسکریپت دونی
با عضوت در خبرنامه ایمیلی جدیدترین مطالب و فیلم های آموزشی را در ایمیل تان دریافت کنید. اعضاء خبرنامه از امکانات ویژه ای برخوردار خواهند شد !!!